ایمیل ما
info@asas-phe.com
تماس با ما
051-35414225

مبدل صفحه ای جهت خنک کردن روغن

مبدل های حرارتی صفحه ای، گزینه ای بسیار مناسب جهت خنک کردن روغن های خوراکی و هیدرولیکی به شمار می آیند.

روغن های هیدرولیک که معمولا تا دمای 80-70 درجه سلسیوس گرم می شوند، برای استفاده مجدد باید با آب کولینگ تا دمای 40 درجه سلسیوس خنک شوند.

روغن های خوراکی نیز در مراحل مختلف تولید ممکن است با آب کولینگ، بخار و با روغن خوراکی تبادل حرارتی داشته باشند،در اکثر این شرایط کاری، مبدل های صفحه ای بهترین و بیشترین راندمان را دارند

باتوجه به اینکه در این گونه شرایط های کاری، میزان رسوب افزایش می یابد، امکان دمونتاژ و شستسوی آسان پلیت های مبدل حرارتی صفحه ای نیز وجود دارد.

مبدل های حرارتی صفحه ای در مقایسه با کولر های روغن هیدرولیک، راندمان بسیار بالاتری دارند.

پیام بگذارید

با ما در تماس باشید
05135414225