ایمیل ما
info@asas-phe.com
تماس با ما
051-35414225

مبدل حرارتی

مبدل حرارتی، دستگاهی است که جهت تبادل حرارت بین سیال گرم و سرد به کار می رود. مبدل های حرارتی به دو نوع تماس مستقیم و تماس غیر مستقیم تقسیم بندی می شوند.

مبدل حرارتی تماس مستقیم: در مبدل های تماس مستقیم سیال گرم و سرد بدون هیچ واسطه ای با یکدیگر در تماس هستند و معمولا علاوه بر انتقال انرژی، انتقال جرم نیز صورت می گیرد. نمونه ای از این مبدل ها برج خنک کن می باشد.

                                                     

مبدل حرارتی تماس غیر مستقیم: سیال گرم و سرد در این دسته از مبدل ها توسط جداره ای از یکدیگر جدا می شوند. و بدیهی است که تنها انتقال انرژی در آنها انجام می شود.

مبدل های حرارتی صفحه ای و پوسته و لوله از این نوع مبدل ها هستند.

پیام بگذارید

با ما در تماس باشید
05135414225