ایمیل ما
info@asas-phe.com
تماس با ما
051-35414225

بایگانی

۷ اسفند, ۱۴۰۰

مبدل حرارتی صفحه ای T2

مبدل حرارتی صفحه ای T2 طول فریم: 380 میلی مترعرض فریم: 140 میلی متر نوع اتصال: لوله رزوه سایز...

۶ اسفند, ۱۴۰۰

مبدل حرارتی صفحه ای VT04

مبدل حرارتی صفحه ای VT04 طول فریم: 570 میلی مترعرض فریم: 180 میلی متر نوع اتصال: لوله رزوه سایز...

۵ اسفند, ۱۴۰۰

مبدل حرارتی صفحه ای M3

مبدل حرارتی صفحه ای M3 طول فریم:480 میلی متر عرض فریم:180 میلی متر نوع اتصال: لوله رزوه سایز اتصال:¼1...

۴ اسفند, ۱۴۰۰

مبدل حرارتی صفحه ای M6

مبدل حرارتی صفحه ای M6 طول فریم:920 میلی متر عرض فریم:320 میلی متر نوع اتصال: لوله رزوه – فلنج...

۳ اسفند, ۱۴۰۰

مبدل حرارتی صفحه ای M10

مبدل حرارتی صفحه ای M10 طول فریم: 1084 میلی متر عرض فریم: 470 میلی متر نوع اتصال: فلنج سایز...

۱ اسفند, ۱۴۰۰

مبدل حرارتی صفحه ای M15M

مبدل حرارتی صفحه ای M15M طول فریم: 1980 میلی متر عرض فریم: 650 میلی متر نوع اتصال: فلنج سایز...

۱ اسفند, ۱۴۰۰

مبدل حرارتی صفحه ای VT20

مبدل حرارتی صفحه ای VT20 طول فریم: 1270 میلی مترعرض فریم: 442 میلی متر نوع اتصال: فلنجی سایز اتصال:...

با ما در تماس باشید
05135414225