ایمیل ما
info@asas-phe.com
تماس با ما
051-35414225

بایگانی

۱۸ اسفند, ۱۴۰۰

پلیت مبدل حرارتی صفحه ای T2

پلیت مبدل حرارتی صفحه ای T2 جنس پلیت: 316/316L/C276/Ti طول پلیت:350 میلی متر عرض پلیت: 100 میلی متر ضخامت...

۱۷ اسفند, ۱۴۰۰

پلیت مبدل حرارتی صفحه ای T4

پلیت مبدل حرارتی صفحه ای T4 جنس پلیت: 316/316L/C276/Tiطول پلیت:449 میلی متر عرض پلیت: 138میلی متر ضخامت پلیت: 0.6...

۱۶ اسفند, ۱۴۰۰

پلیت مبدل حرارتی صفحه ای VT04

پلیت مبدل حرارتی صفحه ای VT04 جنس پلیت:316/316L/C276/Tiطول پلیت: 549 میلی متر عرض پلیت: 128 میلی متر ضخامت پلیت:...

۱۵ اسفند, ۱۴۰۰

پلیت مبدل حرارتی صفحه ای M3-افرا صنعت

پلیت مبدل حرارتی صفحه ای M3 جنس پلیت: 316/316L/C276/Ti طول پلیت: 429 میلی متر عرض پلیت: 125 میلی متر...

۱۴ اسفند, ۱۴۰۰

پلیت مبدل حرارتی صفحه ای M6M-H

پلیت مبدل حرارتی صفحه ای M6M-H جنس پلیت: 316/316L/C276/Ti طول پلیت: 748 میلی متر عرض پلیت: 248 میلی متر...

۱۳ اسفند, ۱۴۰۰

پلیت مبدل حرارتی صفحه ای M6M-L

پلیت مبدل حرارتی صفحه ای M6M-L جنس پلیت: 316/316L/C276/Ti طول پلیت: 748 میلی متر عرض پلیت: 248 میلی متر...

۱۲ اسفند, ۱۴۰۰

پلیت مبدل حرارتی صفحه ای M6B

پلیت مبدل حرارتی صفحه ای M6B جنس پلیت: 316/316L/C276/Ti طول پلیت: 748 میلی متر عرض پلیت: 248 میلی متر...

۱۱ اسفند, ۱۴۰۰

پلیت مبدل حرارتی صفحه ای M10M

پلیت مبدل حرارتی صفحه ای M10M  

۱۰ اسفند, ۱۴۰۰

پلیت مبدل حرارتی صفحه ای M10B

پلیت مبدل حرارتی صفحه ای M10B جنس پلیت: 316/316L/C276/Ti طول پلیت: 875 میلی متر عرض پلیت: 375 میلی متر...

۹ اسفند, ۱۴۰۰

پلیت مبدل حرارتی صفحه ای M15M-H

پلیت مبدل حرارتی صفحه ای M15M-H جنس پلیت: 316/316L/C276/Ti طول پلیت: 1500 میلی متر عرض پلیت: 497 میلی متر...

با ما در تماس باشید
05135414225