ایمیل ما
info@asas-phe.com
تماس با ما
051-35414225

جزئیات پروژه

سوزن و نازل رباتهای رنگ پاش


آب بندی سوزن ها در نقطعه انتهایی نازل و دقت عملکردی در میزان پاشش رنگ

 

با ما در تماس باشید
05135414225