ایمیل ما
info@asas-phe.com
تماس با ما
051-35414225

افت فشار درون مبدل های حرارتی صفحه ای

 

مبدل های حرارتی صفحه ای، تجهیزاتی بسیار کارآمد برای انتقال حرارت هستند. سیال در کانال هایی باریک، بین صفحات جریان می یابد، و جریان آشفته است.

افت فشار در طراحی مبدل های حرارتی صفحه ای پارامتر بسیار مهمی می باشد که باتوجه به شرایط کاری باید محدوده مجاز آن در نظر گرفته شود. افت فشار سیال درون مبدل، شامل افت فشار پورت ها و افت فشار کانال می باشد.

جنبه مثبت افت فشار این است که با افزایش آن، مقدار آشفتگی جریان افزایش می یابد و در نتیجه انتقال حرارت هم بهتر می شود. و جنبه منفی آن افزایش مصرف انرژی الکتریکی و هزینه می باشد.

افت فشار مجاز در مبدل های صفحه ای معمولا بین 50 تا 100 کیلو پاسکال در نظر گرفته می شود. میزان استاندارد افت فشار درون پورت ها، کمتر از 30% افت فشار کل می باشد.

پیام بگذارید

با ما در تماس باشید
05135414225