ایمیل ما
info@asas-phe.com
تماس با ما
051-35414225

آیس بانک

 

طرز کار آیس بانک ساده می باشد. در زمان هایی که مصرف الکتریسیته کم می باشد، به طور مثال در شب ها، یخ روی پلیت ها تشکیل می شود. یخ بعدا در طول روز، جهت خنک کردن محصول به کار می رود. در حقیقت، آیس بانک سیستم ذخیره انرژی حرارتی می باشد.

آیس بانک چگونه کار می کند؟

آیس بانک از تعدادی صفحه تشکیل شده است که درون مخزنی با آب قرار دارد. هنگام شب، زمانی که انرژی هزینه کمتری دارد، پلیت ها باعث یخ زدن آب داخل تانک می شوند. در طول روز که مصرف انرژی گران تر است، سردکن خاموش می شود، و یخ به مخلوط آب و یخ تبدیل می شود. این مخلوط آب و یخ می تواند به طور غیر مستقیم جهت خنک کردن محصول به کار رود.

فواید:

  • صرفه جویی در مصرف انرژی
  • هزینه پایین تعمیر و نگهداری
  • طراحی فشرده که می تواند چندین کاربرد داشته باشد.
  • افزایش بار برودتی در پیک شبانه روز با تجهیزات کوچکتر

پیام بگذارید

با ما در تماس باشید
05135414225