ایمیل ما
info@asas-phe.com
تماس با ما
051-35414225

جریان های چند پاس

مبدل با جریان چند پاس به این معناست که سیال پیش از خروج از مبدل، چندین مرتبه از آن عبور می کند. این مبدل طول حرارتی بیشتری داشته، در عین حال همان اندازه خود را حفظ می کند. بیشترین حالتی که به کار می رود، جریان دو پاس است که سیال دو مرتبه، طول پلیت را طی می کند. به دلیل آرایش جریانچند پاس، کانکشن های ورودی و خروجی مبدل، باید در دو سمت آن قرار گیرند. مبدل های چند پاس بیشتر در صنعت لبنیات و مواد غذایی به کار می روند. در شکل زیر مبدل با تعداد پاس های 1، 2 و 3 نشان داده شده است.

پیام بگذارید

با ما در تماس باشید
05135414225